Udvikling for ejerledere

udvikling for ejerledere

Udvikling for ejerledere tilbydes som forløb med en række seminarer for udvalgte ejerledere hos Jonathan AS. Udvikling for ejerledere styrker og gavner ikke kun ejerledere – det gavner hele virksomheden. Det gavner også medarbejderne når ejerlederne undergår personlig udvikling og styrker sin position som ejerleder i virksomheden, da ejerlederne har så stor effekt på sin virksomhed.

Forløb for ejerledere

Et forløb for ejerledere giver udover en masse personlig udvikling også et netværk for livet. Læs mere i denne artikel om hvordan forløb for ejerledere forløber sig hos Jonathan AS, og hvad du som ejerleder får ud af et sådant forløb.

Ejerledere skal gå forrest

Hvordan den bedste form for ledelse for dig og din virksomhed er, det ved du bedst selv. Men på forløb for ejerledere kan du blive inspireret til hvordan du bedst muligt kan udvikle dig og dermed blive en bedre version af dig selv – til inspiration for andre i virksomheden. Forløbene starter med at du som ejerleder bliver fortrolig med de andre ejerledere på forløbet. På forløb for ejerledere møder du nemlig andre specielt udvalgte ejerledere, som du kommer til at netværke med i mange, mange år fremover. Man kommer nemlig ind på livet af hinanden på forløb for ejerledere. På forløb for ejerledere skal I sammen løse nogle cases, som udover deltagerne også er meget nøje udvalgt. De er således kun relevante for ejerledere, og er udvalgt med henblik på at styrke nogle af de ting, I som ejerledere kan komme ud for i hverdagen. Det er ikke teoretiske cases, det er ægte, real life cases, hvor du om ejerleder er med til at hjælpe en anden ejerleder. Hele virksomheden får gavn af dig som ejerleder, hvis du udvikler din ledelsesstil, så den passer til den omskiftelige verden, og får en masse konkrete værktøjer, som du kan arbejde med og bruge i hverdagen.

Lederudvikling er nødvendig

Udvikler du dig ikke som leder, kommer du ingen vegne. Så simpelt kan det siges. Men ikke desto mindre er det sandt i forhold til dagens samfund og udvikling. Dagens samfund er meget dynamisk og for at have en chance for at overleve, skal man tilpasse sig og udvikle sig. Og det sætter du som ejerleder i virksomheden barren for. Du er nødt til at starte med dig selv, hvis du vil udvikle virksomheden og sørge for at I kan overleve. Med udvikling er du og din virksomhed klædt på til at kunne tackle en omskiftelige dagligdag og et samfund, hvor der kan ske hvad som helst. Det mindede den seneste pandemi os om igen.

Forløb for nøglemedarbejdere

Udover forløb for ejerledere udbydes der også forløb for nøglemedarbejdere, som styrker dine nøglemedarbejderes funktion i virksomheden. En nøglemedarbejders funktion bør ikke undervurderes, og et forløb med henblik på at udvikle   din nøglemedarbejder skaber derfor enormt stor værdi for din virksomhed.

Forløb for nøglemedarbejdere har blandt andet fokus på at din nøglemedarbejder skal blive fyldt med selvtillid og mod til at være sig selv og ikke mindst en leder. En nøglemedarbejder har jo som ejerlederens højre hånd også et ledelsesansvar.

Det frigiver også noget mere tid til dig som ejerleder at din nøglemedarbejder tør stole mere på sig selv og sine meninger, udtalelser og standpunkter.